Egbert Stolk

Complexity, Cognition and Urban Design

2e plaats Plandag 2011: Alles is anders en andere illusies

Martian_face_viking_croppedEen paper met een sterk afwijkende inhoud van wat gebruikelijk is. Een prijs winnen leek me een illusie.

Download hier het paper.

Uit het juryrapport:
“Egbert Stolk van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft heeft de duidelijke verdienste ruimtelijke planners een spiegel voor te houden. Door te wijzen op de valkuil van ingebakken denkpatronen en cognitieve illusies, waarschuwt hij deze planners en beleidsmakers voor het keer op keer opnieuw uitvinden van het wiel, bij het plannen van de toekosmt. De invalshoek om ruimtelijke planning te koppelen aan onderliggende principes van het cognitieve proces wordt door de jury als origineel ervaren. Het is een afwijkend paper, met een strakke betooglijn en stelt een universeel thema onder de aandacht. De jury apprecieerde in het bijzonder de inbedding van de gedachtengan van de auteur in de internationale literatuur.”

Previous Post

© 2020 Egbert Stolk

Theme by Anders Norén